Beeldzorg

Met een aantal samenwerkende zorgprofessionals zijn wij in mei 2020 gestart met het project Samenwerking in Beeld.

Hierbij gebruik makend van zorg op afstand middels eenvoudig te starten beeldcontact tussen zorgprofessional, zorgvragen en naasten zoals mantelzorgers.